uitzicht vanuit gallerijflat op de stad

Wat is vastgoedontwikkeling?

Planvorming, Projectontwikkeling of Opstalontwikkeling.

Het maakt niet uit hoe je het noemt.

Voor ons als U.Minds is de kern dat je als vastgoedontwikkelaar gericht bent op de daadwerkelijke bouw van een huis, een kantoor of winkel of ander gebouw c.q. gebouwen.

Kijk op onze dienst vastgoedontwikkeling als je maximale meerwaarde wilt realiseren.

De gerichtheid op realisatie betekent dat je van achter naar voor moet denken als vastgoedontwikkelaar:

  • Voor wie doe je het?
  • Hoe gebruikt deze het gebouw en wat betekent dit voor het beheer ervan?
  • Hoe kun je het dan het beste bouwen?

En hoe vertaal je dit in een ontwerp, rekening houdend met opbrengsten, kosten, techniek, circulariteit en duurzaamheid.

Als je dat allemaal weet dan kun je definiëren waar het project aan moet voldoen.

Lees ook “Wat doe je als vastgoedontwikkelaar?” en “Welke vastgoed ontwikkelen?

“De gerichtheid op realisatie van vastgoed betekent dat je van achter naar voor moet denken”

Michiel van Hoof

De drie partners van u.minds; Rogier, Michiel en Erwin

Weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Heb je een uitdagend probleem in gebieds- en vastgoedontwikkeling?

Daag ons uit met jouw complexe vraagstukken.  

Samen vinden we innovatieve oplossingen voor een duurzame samenleving, efficiënte processen en brengen we mens en natuur in balans en verbinding.

Laten we bouwen aan de toekomst.