gebouw in een bos van boven gefotografeerd

Wat is circulaire gebiedsontwikkeling?

Circulair. Een nieuw buzzwoord in de gebiedsontwikkeling als ook in de projectontwikkeling.

Voor ons is circulaire gebiedsontwikkeling, het creëren van voorwaarden, flexibiliteit en adaptief vermogen van een plek, een buurt een gebied.

Een context waarbinnen de stad kan veranderen op basis van de behoeften van de gebruikers.

Ultieme voorbeeld zijn onze historische steden die steevast bovendrijven als meest waardevolle locaties. Gebouwen die kunnen veranderen in gebruik zonder af te breken. Dit simpelweg omdat ze de juiste maat en schaal hebben.

Circulariteit vraagt ook om ruimte of beter gezegd overmaat. Door die overmaat ontstaan mogelijkheden om te bewegen en te veranderen. Als die optie er is kan een gebied een nieuw leven krijgen en aan de volgende cyclus beginnen.

Op het gebied van projectontwikkeling gaat het met name over de circulariteit van gebouwen. Hergebruik van materialen, oogsten in plaats van slopen.

Het gaat daarin ook over Total Cost of Ownership en wie draagt welke kosten. Om dit te kunnen bereiken zijn er lange termijn relaties nodig tussen de betrokken partijen in de stad. Dat betekent partnerships en elkaar vasthouden om voor de maatschappij voor de lange termijn toegevoegde waarde te blijven leveren. Niet één keer maar continu

Lees ook “Wat is integrale gebiedsontwikkeling?

“Het creëren van voorwaarden, flexibiliteit en adaptief vermogen van een plek, een buurt een gebied”

Michiel van Hoof

De drie partners van u.minds; Rogier, Michiel en Erwin

Weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Heb je een uitdagend probleem in gebieds- en vastgoedontwikkeling?

Daag ons uit met jouw complexe vraagstukken.  

Samen vinden we innovatieve oplossingen voor een duurzame samenleving, efficiënte processen en brengen we mens en natuur in balans en verbinding.

Laten we bouwen aan de toekomst.