Van intensieve zorg naar ontspannen
woon-zorg community

PROJECT BESCHRIJVING

Je bent een zorgorganisatie en eigenaar van een gigantisch terrein aan de rand van het dorp Bakel in Noord-Brabant. De focus ligt op het verlenen van intensieve zorg en niet op gebiedsontwikkelingen. Via een marktconsultatie over de aanpak van de opgave zijn we als adviseur gevraagd om tot een haalbare visie te komen en verkoop van delen van het terrein.

OPDRACHTGEVER

Stichting de Zorgboog

JAAR

Juni 2017 – heden

UITDAGING

Komen tot een haalbare toekomstvisie binnen het complexe speelveld van de zorg en betrokken instellingen. We hebben dit verwoord in een ontwikkelingsvisie met een innovatieve combinatie van wonen en zorg. Dit als onderlegger van een marktconforme en transparante verkoop van 4 ontwikkelvelden.

UITKOMST

In september 2020 is de uitkomst  een afgeronde verkoopprocedure en een geselecteerde marktpartij voor de ontwikkeling van het landgoed. Het project wordt opgenomen in het coalitieakkoord van het College van B&W van de gemeente Gemert-Bakel.

Het project

Als sinds 1951 is het terrein aan de rand van Bakel met de gebouwen St. Jozefheil en Jan de Witkliniek verbonden met intensieve vormen van zorg. De afgelopen decennia is de manier waarop instellingen zorg verlenen en de behoefte aan verschillende soorten van zorg veranderd. Het terrein staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie.

We hebben met De Zorgboog een verkoopdocument opgesteld om een samenwerkingspartner te selecteren. Iemand die de vier aangewezen ontwikkelvelden van het landgoed van de Zorgboog koopt en risicodragend onder eigen verantwoordelijkheid gaat ontwikkelen voor zorgfuncties en wonen.

Het College ‘Sanering Zorginstellingen’ stelt voorwaarden van marktconformiteit en transparantie, omdat het de verkoop van het maatschappelijk vastgoed betreft. Bijzonder is verder dat De Zorgboog eigenaar blijft van het overgrote deel van het landgoed en enkele zorggebouwen blijft exploiteren waaronder een hospice.

Synergie & Waarden

De ontwikkelingsvisie gaat over het ‘opnieuw’ verbinden van het landgoed en het dorp. Fysiek en sociaal. De gebouwen zijn verouderd en lenen zich niet voor transformatie. Door wonen in combinatie met zorg te realiseren ontstaat een nieuwe community, waar mensen met en (nog) zonder zorgbehoefte met elkaar wonen en voor elkaar zorgen. Dit met de 24 uurs aanwezigheid van de Zorgboog zelf. De waarde van dit project zit dus in vastgoedwaarde, maar zeker ook in sociale waarde door het zorgen voor een goede zorginfrastructuur. Die samensmelting levert synergie op tussen functies en mensen.

Transformatie zorglocatie naar woon community op een groen landgoed

Werkzaamheden

Een goed ingericht proces aan het begin van zo een ingewikkeld verkoop- en samenwerkingstraject is essentieel. Door de stappen in de goede volgorde te zetten en de opdrachtgever mee te nemen in iedere stap, ontstaat een samenwerking tussen onze opdrachtgever en onszelf. Het is voor ons een uitdaging om elke stap goed te borgen in de organisatie. Als externe adviseur is dit lastig en daarom is de samenwerking met de opdrachtgever zo van belang.

Stap voor stap te beginnen met wat is nou eigenlijk belangrijk voor de opdrachtgever en wat voor het project. In dit geval was de staat van de gebouwen een belangrijk onderdeel van de visie. Kun je transformeren? Is dit technisch en financieel zinvol. Welke zorg wordt er over 5-10 jaar geleverd? In een aantal concrete werksessies hebben we doelgericht kunnen werken.

Met onze ervaring bij concept- en gebiedsontwikkeling hebben we de opgave vervolgens vertaald naar de uitvraag voor de markt. Vanuit die selectie is er een plan en een grondbod gekomen. We begeleiden de Zorgboog in de finale contractering en verdere samenwerking met de geselecteerde marktpartij.

“Wie op de begane grond blijft, ziet een vervallen en afgeschreven gebouw. Wie er boven durft te hangen, ziet een prachtig gebied in een even zo mooie omgeving.”

PETRA DE REGT — DIRECTEUR WONEN & WELZIJN, DE ZORGBOOG

Onze resultaten

46

Hectare landgoed

+60

Zorgeenheden

>100

Woningen

1

Zorgzame community

Locatie

Gebiedsontwikkeling van een zorglocatie in Bakel naar een woon-zorg community.

Betrokken partijen waarmee we hebben samengewerkt

Logo van Akro Consult de adviseur bij Landgoed Bakel
Logo van Hylkema Erfgoed een partner bij Landgoed Bakel
Adviseur bij zorgvastgoed Michiel van U.Minds

Wij vertellen je graag meer

MICHIEL VAN HOOF – FOUNDER

Transformatie kantoorgebouw in gebiedsontwikkeling te Haarlem

GEBIEDSONTWIKKELING – ELEMENTS, HAARLEM

Integrale gebiedsontwikkeling van A to Z

Gebiedsontwikkeling met als te transformeren hart het voormalig ‘Fluor’ kantoor. Een combinatie van bruisend stadsleven en natuur.

Plattegrond van conceptontwikkeling Thaketa

CONCEPTONTWIKKELING – THAKETA, YANGON

Klimaatadaptatie door veerkracht en kennis

Community-gedreven ontwikkeling (CDD) wat is gebouwd op de principes van transparantie, participatie en lokale betrokkenheid.