Een spin in het web bij het stroomlijnen van doorstroom door te samenwerken

PROJECT BESCHRIJVING

Het begeleiden van 11 regionale samenwerkingsverbanden van woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders. Het onderwerp is de uitstroom van mensen in een instelling van Beschermd Wonen of Maatschappelijke opvang naar een normale woning in een wijk. Het doel is om tot afspraken of convenanten te komen Hoe organiseer je een zachte en succesvolle overgang? Naast een woning betekent dit ook dat de zorg en begeleiding van deze persoon geborgd is.

OPDRACHTGEVERS

Samenwerking tussen Aedes, Valente, VNG en Leger des Heils

JAAR

April 2017 – heden

UITDAGING

Het organiseren van een duurzame samenwerking tussen betrokken partijen. Gericht op het maken van het verschil voor deze kwetsbare doelgroep. Met 11 regio’s over heel Nederland een uitdaging met impact.

UITKOMST

De duurzame samenwerking is in de meeste regio’s vastgelegd in bestuurlijke uitstroomconvenanten. Dat is gebeurd in 7 van de 11 regio’s. In de andere regio’s zijn nadere afspraken tussen partijen gemaakt. Dit over aantallen ‘uitstromers’ en woningen. De mensen die het betreft krijgen een woonruimte en passende begeleiding. En daarmee de kans op een nieuwe start.

 

Foto: Leger des Heils

Het project

Het landeljke Actieprogramma ‘Weer Thuis’ is een samenwerkingsverband van VNG, Aedes, Valente en het Leger des Heils. Allemaal partijen met een verschillende maar belangrijke betrokkenheid bij de opgave.

Het doel is mensen die nu nog in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en Beschermd Wonen zitten zo snel mogelijk weer in een zelfstandige woonsituatie te huisvesten. Tenminste als ze daar aan toe zijn. Als deze overstap plaatsvindt is het zaak dit met de met goede zorg en begeleiding te organiseren. Erwin van Leeuwen is hier namens U.Minds werkzaam als landelijk projectleider.

Als externe projectleider hebben we focus aangebracht. Dit hebben we gedaan door de urgentie voor procesarchitectuur te verhogen en onze gerichte inzet op samenwerking. De uitstroom uit de instellingen verloopt nu soepeler en de organisaties weten wat van hen verwacht wordt. Hiermee verbetert de kwaliteit van leven van de mensen die uitstromen. Op de achtergrond zorgen we voor een zachte landing. Ook voor een leefbaar klimaat in de wijken waar deze mensen gaan wonen is daarmee gediend.

De duurzame samenwerking is in de meeste regio’s vastgelegd in bestuurlijke uitstroomconvenanten. Dat is gebeurd in 7 van de 11 regio’s. In de andere regio’s zijn nadere afspraken tussen partijen gemaakt over aantallen ‘uitstromers’ en woningen.  Een andere vorm maar net zo belangrijk.

Synergie & Waarden

Ook hier is de belangrijkste les: organiseer samenwerking goed en uitgebreid aan de voorkant van je proces. Maak een beschrijving van de procescondities. Start vervolgens pas echt als daar breed overeenstemming over is (in casus het bestuurlijk laten vaststellen van het plan van aanpak).

Een externe projectleider kan als buitenstander (maar wel één met heel veel ervaring in de sector) focus aanbrengen en energie activeren bij partijen. Dit levert meerwaarde op om schijnbaar tegengestelde belangen te overbruggen.

Belangrijk voor het hele proces is dat de projectleider voor alle partijen werkt en daarmee onafhankelijk is. Om de onafhankelijkheid van de rol van de landelijke projectleider te onderstrepen was er daarom ook sprake van een gecombineerde opdrachtgeverschap.

Uitstroom stroomlijnen bij Weer Thuis

Werkzaamheden

Specifiek aan onze aanpak is focus aanbrengen en focus houden. Dit betekende eerst per regio een uitgebreid plan van aanpak met een akkoord van de diverse bestuurders. Daarna hebben we dit gebruikt als basis gebruiken om gedurende het proces tot een uitstroomconvenant te komen.

Onze aanpak startte met het samenbrengen van bestuurders van alle betrokken partijen. Daarmee ontstaat draagvlak op het hoogste niveau. Om de uitstroom beter te stroomlijnen, volgde daarna de beleidsmedewerkers van de betrokken organisaties. Samenwerken aan slimme oplossingen. Dit met voor de maatschappelijke opvang nieuwe woonvormen zoals 3 jonge mensen uit de maatschappelijke opvang in één woning.

 Het samenbrengen van veel partijen (in sommige regio’s zijn dat er meer dan 20) en het tegelijkertijd op inhoud sturen vergt doorzettingsvermogen en veel procesgevoeligheid.

Zo knap hoe Erwin tussen de verschillende partijen aan tafel altijd weer tot een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing komt die recht doet aan ieders mening en belang. 

JEROEN HOOGTEIJLING MSc RA — BESTUURSECRETARIS, LEGER DES HEILS

Onze resultaten

De duurzame afspraken worden verankerd in regionale uitstroomconvenanten die door alle gemeenten, woningcorporaties en de belangrijkste zorgaanbieders worden ondertekend. In outputtermen: meer mensen kunnen daardoor uitstromen en de uitstroom gaat gestroomlijnder.

 

11

Regio’s die hun uitstroom hebben verbeterd

+7

Convenanten

>250

Betrokken medewerkers

!!

Tientallen wijken met nieuwe bewoners

Locatie

Locatie van waar we samenwerken voor Weer Thuis

Betrokken partijen waarmee we hebben samengewerkt

Logo van VNG een belangrijke partner bij Weer Thuis!
Logo van Aedes een belangrijke partner bij Weer Thuis!
Logo van Valente een partner bij Weer Thuis!
Logo van GGZ Nederland een partner bij Weer Thuis
Senior Erwin bij U.Minds foto voor cta

Wij vertellen je graag meer

ERWIN VAN LEEUWEN – VASTGOED ADVISEUR

Projectontwikkeling voor tender in IJburg

CONCEPTONTWIKKELING – BEAUFORT, IJBURG

Beaufort: een tender in onze voormalige thuishaven 

Invulling van het laatste kavel van de haven van IJburg te Amsterdam. Een schiereiland met water aan drie zijden waar verschillende functies bij elkaar komen: wonen, vrije tijd, een publieke functie en parkeren.

Conceptontwikkeling tender voor OBA op Zuidas

VASTGOEDADVIES – OBA NEXT, ZUIDAS

Het concept van een verbindende bibliotheek zonder boeken

OBA Next moet een verbinder zijn in de stad tussen alle lagen van de Amsterdamse bevolking en haar bezoekers. Hoe dat werkt is een echte hersenkraker, want het bestaat nóg niet.