VASTGOEDONTWIKKELING: MOLENZOOM, HOUTEN

Vastgoedadvies bij potentiële gebiedsontwikkeling

PROJECT BESCHRIJVING
Onze opdrachtgevers hebben een kantoorlocatie aan de Molenzoom te Houten. De gemeente wil de kantorenlocatie transformeren naar een woonlocatie. Het betreft zes kantoren en een school. Op de zeven kavels kunnen tussen de 280 en 420 appartementen komen. Dit is afhankelijk van de dichtheid en de definitieve oppervlakte van het plangebied.
OPDRACHTGEVERS
Eigenaren Jansen en Romein
JAAR
Mei 2020 – heden
UITDAGING
Het zorgvuldig begeleiden van de eigenaren in hun afweging om nu of later te verkopen. Daarbij komt direct de relatie met de gemeente en de buurpanden om de hoek kijken. Er ligt al een visie op de transformatie van het gebied, marktpartijen melden zich. De trein rijdt dus dit betekent anticiperen op ontwikkelingen die gaan komen.
UITKOMST
Uitkomst van onze werkzaamheden op korte termijn is een strategie voor de eigenaren: nu of later verkopen? Daarbij leggen we verbindingen met de gemeente en andere eigenaren. Afhankelijk van nadere keuzes kan onze inzet veranderen.

Het project

Het bredere kader van de herontwikkeling van de Molenzoom Noordoost wordt door de gemeente Houten als volgt omschreven:

 “De gemeente werkt aan de Ruimtelijke Koers, waarin de kaders voor de woningbouwopgave en de ruimtelijke ontwikkeling van Houten in de periode tot 2040 worden weergegeven.

De Ruimtelijke Koers wordt voorbereid binnen de kaders van de nieuwe Omgevingswet, waarbij de gemeente zoveel mogelijk aansluit op het gedachtengoed van de Omgevingswet maar tevens voorziet dat vooruitlopend op de inwerkingtreding initiatieven moeten worden gefaciliteerd die bijdragen aan de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van Houten.

Het gebied Molenzoom Noordoost is een van de gebieden die naar verwachting in de Ruimtelijke Koers door de gemeenteraad eind 2020 wordt aangewezen als ontwikkelingsgebied. De gemeente maakt per deelgebied – zoals Molenzoom Noordoost – afspraken met belanghebbenden, waaronder grond- en vastgoedeigenaren in en rondom een deelgebied, over de wijze waarop initiatieven kunnen worden ingepast in de Ruimtelijke Koers en in de richting die de gemeente met het betreffende deelgebied voor ogen heeft.

De private partijen hebben – naast de gemeente –gronden en/of vastgoed in eigendom binnen het gebied of hebben privaatrechtelijke afspraken waarbij zij rechten hebben op bepaalde delen binnen het deelgebied Molenzoom Noordoost – en zijn bereid eventuele initiatieven uit te werken binnen de kaders van de door de gemeenteraad vast te stellen Ruimtelijke Koers”.

Synergie & Waarden

Bij herontwikkelingslocaties komt er als particuliere eigenaar van alles op je af. Partijen die willen kopen, een gemeente die in gesprek wil of bijvoorbeeld voorkeursrecht voor verwerving vestigt. Het pand is soms onderdeel van het pensioen van de betreffende eigenaar. Als er geen ervaring is met een dergelijk proces kan dit tot gemiste kansen leiden. Het is dan belangrijk om de huidige en potentiële waarde vast te stellen. Welke rol of positie neemt het eigendom in de totale ontwikkeling van het gebied? U.Minds kan in dit soort opgave ondersteunen en begeleiden.

In dit project te Houten gaat om het creëren van een afwegingskader. Dit om tot besluiten te komen en de stappen te schetsen die tot het gewenste resultaat leiden. Op het moment dat we gaan bewegen in het proces zoeken we met onze projectontwikkelingskennis naar mogelijkheden om waarde toe te voegen voor de eigenaren en voor de gemeente. Belangen komen dan bij elkaar en daarmee is onze opdrachtgever het beste gediend, leert de ervaring.

Werkzaamheden

We begeleiden onze opdrachtgever in de afwegingen over hun strategische vastgoedpositie. We analyseren de stukken van de gemeente en schetsen de positie van onze opdrachtgever hierin. We zijn vervolgens aangehaakt bij het gebiedsontwikkelingsproces van de Molenzoom. De betrokkenheid en informatie ondersteunt vervolgens onze opdrachtgever in het maken van keuzes en een optimaal resultaat.

Onze resultaten

2

Tevreden opdrachtgevers

+1

Goed werkende samenwerking

Locatie

Betrokken partijen waarmee we hebben samengewerkt

Logo van Gemeente Houten een belangrijke stakeholder bij de Molenzoom
CTA foto van de senior adviseur van Uminds Erwin

Wij vertellen je graag meer

ERWIN VAN LEEUWEN – SENIOR ADVISEUR

Transformatie kantoorgebouw in gebiedsontwikkeling te Haarlem

GEBIEDSONTWIKKELING – ELEMENTS, HAARLEM

Integrale gebiedsontwikkeling van A to Z

Gebiedsontwikkeling met als te transformeren hart het voormalig ‘Fluor’ kantoor. Een combinatie van bruisend stadsleven en natuur.

Plattegrond van conceptontwikkeling Thaketa

CONCEPTONTWIKKELING – THAKETA, YANGON

Klimaatadaptatie door veerkracht en kennis

Community-gedreven ontwikkeling (CDD) wat is gebouwd op de principes van transparantie, participatie en lokale betrokkenheid.