Klimaatadaptatie voor en door de gemeenschap

PROJECT BESCHRIJVING

Een schreeuw om hulp heeft geleid tot het opzetten van een “Community-driven stakeholder participation process” ofwel, een community-gedreven ontwikkeling. De focus ligt hierbij op klimaatadaptatie en de veerkracht van de gemeenschap. Er wordt een combinatie gemaakt tussen technische en sociale interventies, placemaking en het creëren van betrokkenheid bij de gemeenschap, lokale partijen en overheid .

OPDRACHTGEVER

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

JAAR

December 2019- december 2021

UITDAGING

De grootste uitdagingen binnen dit project zijn het te veel aan water tijdens het regenseizoen, het tekort aan water tijdens het droogteseizoen en en de huidige niet klimaatadaptieve situatie. Het consortium is hoog gemotiveerd om sociale, ecologische en economische waarde toe te voegen aan de gemeenschap van Ward 5. De lokale leden van het consortium zoals Doh Eain en The Water Agency zijn cruciaal voor de verbinding en het draagvlak. De uitdaging is niet anders dan in Nederland: het commitment van de lokale instanties om zowel in menskracht en kapitaal bij te dragen aan de pilot en een blijvend succes.

UITKOMST

We zien dat onze buttom-up benadering stapje voor stapje bijdraagt aan een community gedreven ontwikkeling. Dit doen we door het betrekken en ondersteunen van de lokale gemeenschap van Ward 5 en de Wardofficer. Het realiseren van zichtbare technische interventies (betere of nieuwe drainage-kanalen, regenwateropvangsystemen, ed.) zorgt voor nieuwsgierigheid en uit zich in creativiteit in de gemeenschap. Dit in de zin van, mag ik ook zo’n installatie en kunnen we het zo en zo toepassen bij mijn huis. Heel gaaf.

Het project

Sinds 2017 is een consortium bezig met het ontwikkelen van een water en klimaat samenwerkingsagenda tussen de stad Yangon en Nederland. De reden voor deze agenda is de roep om ondersteuning van de Chief Minister van Yangon aan Nederlandse bedrijven. Yangon is één van de steden in de wereld waar de kwetsbaarheid voor klimaatverandering erg hoog ligt en wordt geconfronteerd met een steeds grotere waterschaarste en overstromingen.

 Het consortium is gevraagd om onderzoek te doen naar de potentie van klimaatadaptatie, gebaseerd op de innovatieve aanpak/voorbeelden uit Nederland. In de pilot  wordt een ‘community-driven stakeholder participation process’ tot stand gebracht bij het ontwerpen en implementeren van verschillende interventies die bijdragen aan de klimaatadaptatie. Het proces is gebaseerd op een van de meest succesvolle en innovatieve klimaatadaptatieprogramma’s in Nederland: Amsterdam Rainproof.

Synergie & Waarden

Momenteel besteden de bewoners 10% van hun inkomen (gemiddeld 1250 euro per jaar) aan schoon drinkwater. Water wordt middels bronnen opgepompt waardoor het land zakt en overstromingen toenemen in het regenseizoen. De slechte infrastructuur voor de afvoer van regenwater en afvalwater zorgen voor praktische problemen, slechte hygiëne en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s. De simpele maar zo belangrijke waarde is deze situatie stap voor stap te verbeteren. We zetten hoog in op het verhogen van de kwaliteit van leven van de gemeenschap. De synergie zit in de samenwerking met lokale overheden en het inzetten op de zelfredzaamheid van de inwoners. Zij worden voorzien van de juiste kennis en tools waardoor zij zich uiteindelijk zeker genoeg voelen om de verantwoordelijkheid van de uitdagingen op zich te dragen. 

Werkzaamheden

Binnen het project zijn wij verantwoordelijk voor het onderzoeken en verbeteren van de sociaal economische situatie. Dit is van waarde voor zowel de community als het team. Dit betekent dat we door het creëren van een andere economische dynamiek enmsamenwerking tussen bewoners, er een andere toedeling van het inkomen kan plaatsvinden en dat er nieuwe economische kansen ontstaan door de lokale samenwerking. Tevens ondersteunen wij de teams die zich bezig houden met community engagement en placemaking. We helpen met het opzetten van een korte- en lange termijn strategieën. 

Dankzij U.Minds hebben we in onze stedelijke water/klimaatprogramma’s in Indonesië en Myanmar veel meer oog voor de mensen, hun leefomgeving en de sociaal-economische dynamiek. Daardoor lossen we nu niet alleen problemen op, maar creëren we ook waarde!

GREGOR VAN ESSEN — MANAGING PARTNER, THE WATER AGENCY

Onze resultaten

Aan het begin van de pilot heeft er een nulmeting plaatsgevonden. Bij een volgende meting zetten wij hier onze resultaten neer. 

5

Geïnstalleerde Regenwateropvang Systemen

+1

Bewuste en betrokken gemeenschap

>250

Meepraters en meedenkers op Facebook

10%

Van de drains gerepareerd en schoongemaakt

Locatie

Map van conceptontwikkeling in Thaketa, Yangon

Betrokken partijen waarmee we hebben samengewerkt

Logo van The Water Agency met wie wij samenwerken voor climate adaptation in Yangon
Logo van opdrachtgever RVO van het project in Yangon
Logo van partner tijdens thaketa pilot
Logo van partner bij het thaketa project
Logo van Infram partner bij thaketa project
Logo van Waternet een belangrijke partner in Yangon
Logo van Resilience een partner in Thaketa
Logo van Witteveen+Bos een partner van het Thaketa project
Logo van Doh Eain een belangrijke partner in Thaketa
Logo van Water Bridge een partner in Yangon
CTA van Conceptontwikkelaar Naomi Mae van team U.Minds

Wij vertellen je graag meer

NAOMI MAE POPPINGA – CONCEPTONTWIKKELAAR

Bij Weer Thuis! is samenwerken de key om doorstroom te bevorderen

PROJECTMANAGEMENT – WEER THUIS!

Een spin in het web bij het stroomlijnen van  doorstroom 

Het organiseren en begeleiden van regionale samenwerkingen tussen woningcorporaties, gemeenten, zorgaanbieders Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang.

Transformatie van een oude zorglocatie naar wonen in Bakel

GEBIEDSONTWIKKELING – LANDGOED BAKEL

Van intensieve zorg naar ontspannen woon-zorg community.

De transformatie van een intramurale zorglocatie naar een woon-zorg community in het groen. Dit op een landgoed in Bakel van ruim 40 hectare. Een ontspannen plek voor mensen met en zonder een zorgbehoefte.