EXPERTISE

Gebiedsontwikkeling zonder kunstjes |

De basis op orde met een professionele gebiedsontwikkelaar

Gebiedsontwikkeling zonder kunstjes |

De basis op orde met een professionele

gebiedsontwikkelaar

Gebiedsontwikkeling zonder

kunstjes | De basis op orde met

een professionele

gebiedsontwikkelaar

Als gebiedsontwikkelaar moet je overal verstand van hebben. Ruimtelijke Ordening, Overheden Projecten en Processen. Nog belangrijker lijkt het tegenwoordig om onze buurten nog meer bijzonder te maken door te praten over, gezonde, ecologische, duurzame, circulaire, inclusieve, en maatschappelijke gebiedsontwikkeling.

Onze ambitie is om eerst maar eens de basics op orde te hebben.

Laten we eerst eens bepalen hoe we samenwerken aan transparantie en vertrouwen. Dit zonder de kunstjes want dat duurt langer om te leren en leidt af waar het echt over gaat.

Gebiedsontwikkeling en het proces

Gebiedsontwikkeling is niet hetzelfde als projectontwikkeling of vastgoedontwikkeling. Het verschil is eenvoudig te duiden als een proces versus een project.

Bij een project kent zowel de gemeente en de ontwikkelaar de kaders. De stappen om van Initiatief naar Realisatie te komen. Dit naast wat we met elkaar gaan maken. Hoe nauwkeuriger de partijen zich houden aan de principe van projectmanagement des te groter de kans op succes. Faseren, Beslissen, Beheersen. Dit naast de Projectmanagement termen als Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. We voegen daar inmiddels ook Risico’s bij.

De grap is dat bij gebiedsontwikkeling en procesmanagement als contramal het uiteindelijk over hetzelfde gaat. De interpretatie en de context is alleen anders.

De gemeente definieert de ambities (kwaliteit) voor de stad. Partijen richten een proces in met verschillende fasen en waarin besluiten worden genomen en contracten worden gesloten.

Er worden ontwerpen gemaakt voor ruimte en infrastructuur. De ambities landen in deze ontwerpen.

Ecologisch, Gezondheid, Healthy Urban Living, Inclusiviteit compliceren wanneer gestapeld de gebiedsontwikkeling. Ze hebben vaak hun weerslag in de businesscase (geld) die daardoor meer onhaalbaar kan worden.

De discussie over ambities kosten ook tijd, onvoorspelbare tijd. De ambities zijn vaak uitgesproken door overheden en marktpartijen als noodzakelijke of minimaal voorwaarden. Het zijn principiële punten en daardoor per definitie de vertragende factor in gebiedsontwikkeling.

Omdat de complexiteit nog steeds toeneemt in gebiedsontwikkelingen is de behoefte aan informatie of communicatie groter dan ooit. Het met elkaar snappen wat de opgave is voor de stad, contact met elkaar hebben over de oplossingen is belangrijker dan ooit.

Al deze proces- en projectonderdelen maken dat gebiedsontwikkeling ultiem complex is. Lees ook “Wat is integrale gebiedsontwikkeling“.

 “Ons pleidooi is dan ook: eerst denken, regelen en dan doen.”

Gebied Villa Mokum

Gemeente als duurzame partner

De gebiedsontwikkelaar en de gemeente zijn de ultieme partners. De manier waarom ze contact hebben met elkaar en informatie uitwisselen is cruciaal voor het succes van een gebiedsontwikkeling. Feitelijk voor het functioneren van deze nieuwe buurt in een stad.

Zonder samenwerking tussen markt en overheid kan er geen sprake zijn van gebiedsontwikkelingen in algemene zin.

Het doel is namelijk niet de gebiedsontwikkeling op zich.

Nee, gebiedsontwikkeling is een middel om te voorzien in de behoefte aan wonen, werken, winkelen en recreëren.

Een middel voor economische ontwikkeling.

Dit betekent dat alle betrokken partijen en daarmee ook U.Minds langdurige relaties hebben met elkaar.

Een beetje gebiedsontwikkeling tussen 5- 10 jaar. Dit betekent dat je meestal met meerdere verkiezingen, wethouders en ambtenaren in je project te maken hebt. Ook bij de projectontwikkelaar verandert de personele bezetting nog al eens. De basis is dan elke het werken aan de onderlinge relatie tussen partijen.

Je kunt daar geen kunstjes bij gebruiken.

Onze gebiedsontwikkeling projecten

U.Minds heeft als bedrijf langdurige ervaring in gebiedsontwikkeling. Niet zozeer omdat het bedrijf heel lang bestand? bestaat? Nee, het is het team dat langjarige ervaring heeft en jong en oud(er) met elkaar verbindt.

Het ondernemerschap in gebiedsontwikkeling is wat ons met elkaar verbindt. Iedere nieuwe gebiedsontwikkelaar brengt wat anders mee. Achtergrond, ervaring, opleiding, Informatie of kennis van de nieuwe wet ruimtelijke ordening. We werken iedere dag aan onze integrale blik op gebiedsontwikkeling vanuit deze verschillen. Op die manier leren we naar elkaar te luisteren en elkaar beter te begrijpen.

We werken aan kleinere en grotere gebiedsontwikkelingen in verschillende rollen.

Vanaf medio 2017 zijn we betrokken bij de gebiedsontwikkeling Stad Tussen de Bomen in Haarlem Schalkwijk. Dit specifiek voor het project Elements. Voor Dura Vermeer Bouw Midden West hebben we de projectdirectie uitgevoerd.

Inmiddels is de bouw gestart en hebben we per februari 2021 onze taken overgedragen aan een interne projectdirecteur.

We coachen nu nog  waar nodig en dragen bij aan kennisoverdracht in het project. We verzorgen ook de projectondersteuning op het project. Dit betekent in dit geval de verslaglegging van bijeenkomsten in het project en de ondersteuning van de verkoopmanager voor de verkoop van de koopwoningen in het project.

Een andere opgave sinds 2021, is het project Hartje Stiphout, waar we een gebiedsontwikkeling begeleiden in opdracht van een lokale corporatie en projectontwikkelaar. We hebben hier de samenwerking vormgegeven en met de gemeente direct een stedenbouwkundige studie opgepakt om de haalbaarheid en het draagvlak vast te stellen. In 3 maanden hebben we een vastgelopen traject vlot getrokken. Inmiddels zijn we begonnen aan de Masterplan-fase gericht op het opstelling van het Bestemmingsplan / Omgevingsplan.

Cases

Transformatie kantoorgebouw in gebiedsontwikkeling te Haarlem

GEBIEDSONTWIKKELING – ELEMENTS, HAARLEM

Integrale gebiedsontwikkeling van A to Z

Gebiedsontwikkeling met als te transformeren hart het voormalig ‘Fluor’ kantoor. Een combinatie van bruisend stadsleven en natuur.

Transformatie van een oude zorglocatie naar wonen in Bakel

GEBIEDSONTWIKKELING – LANDGOED BAKEL

Van intensieve zorg naar ontspannen woon-zorg community.

De transformatie van een intramurale zorglocatie naar een woon-zorg community in het groen. Dit op een landgoed in Bakel van ruim 40 hectare. Een ontspannen plek voor mensen met en zonder een zorgbehoefte. 

Michiel founder van U.minds foto bij cta

Wij vertellen je graag meer

MICHIEL VAN HOOF – FOUNDER

Onze opdrachtgevers