Diensten

Gebiedsontwikkeling zonder kunstjes | De basis op orde met een professionele gebiedsontwikkelaar

Wij zorgen dat gebiedsontwikkeling overzichtelijk wordt. 

Kennis en ervaring in gebiedsontwikkeling

Als gebiedsontwikkelaar is het belangrijk om kennis te hebben van verschillende vakgebieden, zoals Ruimtelijke Ordening, Stakeholdermanagement, participatie, ontwerp en risico’s en geld. Voor ons is dat de basis. Steeds vaak lijkt het belangrijker te zijn om te focussen op gezonde, ecologische, duurzame, circulaire, inclusieve en maatschappelijke gebiedsontwikkeling. Het gesprek en de inzet gaat daar dan meer over. 

Onze inzet is echter om eerst de basis op orde te brengen en daarmee het proces te versimpelen en te stroomlijnen. Dan koppelen we dit aan ambities en het effect ervan op de doorlooptijd van een gebiedsontwikkeling. Partijen kunnen op die manier hun belangen beter vertegenwoordigen en onderbouwen en met elkaar de gewenste keuzes maken. 

Gebouw en gebied van een gebiedsontwikkeling project

Hoe wij het proces voor u versimpelen

Eigen huis op orde

Als ontwikkelaar streven we ernaar om heldere doelstellingen te formuleren en vanuit een solide achtergrond te handelen. We merken vaak dat dit aspect ontbreekt, en dat partijen zonder voldoende reflectie en afbakening van hun eigen kaders aan de slag gaan. Door eerst intern orde op zaken te stellen en goed te begrijpen waarom en hoe partijen het proces / project aangaan, kunnen ze betere gesprekspartners zijn, een professionelere opdrachtgever worden en de voortgang versnellen. 

Integraal werken

Gebieds- en Vastgoed ontwikkeling wordt steeds complexer door de vele belangen die ermee gepaard gaan. Het wordt steeds moeilijker om een duidelijk overzicht te krijgen en de juiste koers te bepalen. Bij integraal werken streven we ernaar om de belangen van verschillende partijen en hun routes samen te brengen. Naast het organiseren van het tekenen en rekenen, de waarde(n)propositie en het proces van ruimtelijke ordening vormt dit de kern van ons werk.  

Aan de voorkant regelen

“Aan de voorkant regelen" betekent proactief, in een vroeg stadium problemen aanpakken. Door grondig te plannen, analyseren en belanghebbenden te betrekken voordat een proces of project begint, kunnen we mogelijke obstakels identificeren en oplossingen vinden. Dit voorkomt vertragingen en kosten, en zorgt voor een soepel verloop van het project. Door van achter naar voren te denken en zaken vooraf te regelen, vergroten we het succes en de efficiëntie van onze inspanningen.  

Onze aanpak

ontwikkeling van het gebied

Gemeenten als duurzame partner

De gebiedsontwikkelaar en de projectleider van de gemeente zijn de ultieme partners. De manier waarom ze contact hebben met elkaar en informatie uitwisselen is cruciaal voor het succes van een gebiedsontwikkeling. Zonder samenwerking tussen markt en overheid zal het toch al complexe proces nog langer duren en minder succesvol zijn. 

Alle betrokken partijen en daarmee ook u.minds hebben langdurige relaties met elkaar. Een gemiddelde gebiedsontwikkeling; 7 jaar. Dit betekent dat betrokkenen meestal met meerdere verkiezingen, wethouders en ambtenaren in het project te maken hebben. Ook bij de gebiedsontwikkelaar verandert de personele bezetting nog al eens. De basis is dan steeds, het werken aan de onderlinge relatie en het vertrouwen tussen partijen met de wil om verder te komen.  

Waarom u.minds

Ongewoon betrokken, oplossingsgericht en met een frisse blik. We benaderen projecten menselijk en verbindend, bieden creatieve oplossingen en omarmen nieuwe ideeën en technologieën. 

Ongewoon betrokken

De mens en de natuur staan centraal. We benaderen projecten op een menselijke, verbindende en empathische manier. Onze vooruitdenkende en benaderbare aanpak zorgt voor ongewone betrokkenheid bij elk aspect van het ontwikkelingsproces, in partnerschap met opdrachtgevers en stakeholders. 

Oplossingsgericht

Bij u.minds denken we in mogelijkheden. We zijn wendbaar, constructief en deskundig in het bieden van oplossingen. We luisteren actief naar stakeholders om hun behoeften, doelen en uitdagingen te begrijpen. Samen ontwikkelen we creatieve oplossingen om obstakels te overwinnen en waarde toe te voegen aan elk project. 

Met frisse blik

Wat ons echt onderscheidt, is onze slimme, nieuwsgierige en creatieve aanpak. We omarmen nieuwe ideeën, trends en technologieën met een optimistische blik. Ons team van ervaren professionals brengt een diverse mix van expertise en perspectieven, wat resulteert in innovatieve ontwerpen en duurzame oplossingen. We durven anders te denken en streven ernaar om de norm uit te dagen, zodat onze projecten opvallen in de markt. 

Mens en natuur als basis voor de werkwijze van u.minds

Onze gebiedsontwikkeling projecten

gebiedsontwikkeling project helmond

Gebiedsontwikkeling - Helmond

Leefomgeving met een zorgzaam randje

Een visie op een inclusieve plek, waar toegankelijkheid en welzijn centraal staan en laagdrempelige functies ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. 

projecten de plantijn

Gebiedsontwikkeling - Amsterdam

Regie in complexe gebiedsontwikkeling

Invliegen in een lopend proces om een samenwerking te ondersteunen. En dan samen resultaten boeken 

gebiedsontwikkeling project beverwijk

Gebiedsontwikkeling - Beverwijk

Van spoorzone naar wonen

Wonen in een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied. Een groenere plek om te wonen en werken. 

Wat onze klanten zeggen

“U.Minds excelleert in het bewaren van het overzicht en het beheren van het proces, terwijl anderen zich vaak direct op de inhoud richten. Ze begrijpen het belang van het bouwen van relaties en het bereiken van gezamenlijke doelen.  

Ze nemen de tijd om relaties te onderhouden, wat ruimte creëert in het inhoudelijke proces. Dit is een sterke eigenschap van u.minds en ze weten dit goed toe te passen.

“U.Minds adviseerde ons bij complexe eigendomsverhoudingen en hielp deze aan te pakken. In zulke ingewikkelde situaties is het belangrijk om eigenaren elkaar te laten leren kennen. Het is als een gedwongen huwelijk, maar u.minds is gespecialiseerd in het creëren van samenwerking door hun kennis en achtergrond. Ze streven altijd naar meerwaarde in projecten.”

Michelle Taninga – Gemeente Utrecht

De samenwerking met u.minds is zeer positief, zelfs in situaties waar meerdere belangen en druk aanwezig zijn. Het behalen van rendement kan soms botsen met maatschappelijke doelstellingen die een gemeente nastreeft. In zulke gevallen weet u.minds flexibel te handelen en vanuit het perspectief van de andere partij te kijken. Ze schieten niet meteen ideeën af, maar werken professioneel en transparant samen om tot een oplossing te komen.”

Frank Henderson – BetaBuilds
Erwin van Leeuwen, partner bij u.minds

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Heb je een uitdagend probleem in gebieds- en vastgoedontwikkeling?

Daag ons uit met jouw complexe vraagstukken. 

Samen vinden we innovatieve oplossingen voor een duurzame samenleving, efficiënte processen en brengen we mens en natuur in balans en verbinding.

Laten we bouwen aan de toekomst. 

Neem contact op met Erwin van Leeuwen.