Diensten

Conceptontwikkeling vastgoed, ontwerpend onderzoek als houding

Wij zorgen dat conceptontwikkeling interactiever wordt. Creatief– krijg de basis op orde met een echte professionele conceptontwikkelaar.

Kennis en ervaring in conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling vormt een integraal onderdeel van de gebieds- en vastgoedontwikkeling bij u.minds. Onze concepten streven naar verbinding en voegen nieuwe waarden toe aan bestaande locaties of herstellen verloren schoonheid in een nieuwe realiteit. 

Conceptontwikkeling is een interactief proces dat rekening houdt met de omgeving en de betrokken belanghebbenden. We dromen, maar altijd met een realistische blik. Financiële haalbaarheid, ruimtelijke ordening en de belangen van alle stakeholders worden meegenomen. 

Onze ervaring leert dat een solide concept als richtinggevend fungeert voor toekomstige acties. Het biedt een ankerpunt voor alle partijen wanneer tegenstellingen groter worden of uitdagingen toenemen, om zo het beoogde doel te bereiken. 

Mensen in een park van een project conceptontwikkeling vastgoed

Hoe wij het proces voor u versimpelen

Eigen huis op orde

Als ontwikkelaar streven we ernaar om heldere doelstellingen te formuleren en vanuit een solide achtergrond te handelen. We merken vaak dat dit aspect ontbreekt, en dat partijen zonder voldoende reflectie en afbakening van hun eigen kaders aan de slag gaan. Door eerst intern orde op zaken te stellen en goed te begrijpen waarom en hoe partijen het proces / project aangaan, kunnen ze betere gesprekspartners zijn, een professionelere opdrachtgever worden en de voortgang versnellen. 

Integraal werken

Gebieds- en Vastgoed ontwikkeling wordt steeds complexer door de vele belangen die ermee gepaard gaan. Het wordt steeds moeilijker om een duidelijk overzicht te krijgen en de juiste koers te bepalen. Bij integraal werken streven we ernaar om de belangen van verschillende partijen en hun routes samen te brengen. Naast het organiseren van het tekenen en rekenen, de waarde(n)propositie en het proces van ruimtelijke ordening vormt dit de kern van ons werk.  

Aan de voorkant regelen

“Aan de voorkant regelen" betekent proactief, in een vroeg stadium problemen aanpakken. Door grondig te plannen, analyseren en belanghebbenden te betrekken voordat een proces of project begint, kunnen we mogelijke obstakels identificeren en oplossingen vinden. Dit voorkomt vertragingen en kosten, en zorgt voor een soepel verloop van het project. Door van achter naar voren te denken en zaken vooraf te regelen, vergroten we het succes en de efficiëntie van onze inspanningen.  

Onze aanpak

Man op balkon van conceptontwikkeling project in Amsterdam geeft planten water

Creatieve geesten als motor van waarde(n)creatie

Creativiteit speelt een essentiële rol bij het vertalen van behoeften, zorgen, kansen en mogelijkheden naar de juiste woorden en beelden. Bij u.minds doen we dit vaak in de vorm van ontwerpstudies, waarbij we testen welke mogelijkheden er zijn binnen de beschikbare ruimte. Het is de kracht van verbeelding. 

We hechten veel waarde aan ontwerpend onderzoek als middel om diverse oplossingen te genereren. Door samen te werken met mensen en organisaties (stakeholders), ontstaan er prachtige en verbeterde projecten die sneller tot stand komen.  

Waarom u.minds

Ongewoon betrokken, oplossingsgericht en met een frisse blik. We benaderen projecten menselijk en verbindend, bieden creatieve oplossingen en omarmen nieuwe ideeën en technologieën. 

Ongewoon betrokken

De mens en de natuur staan centraal. We benaderen projecten op een menselijke, verbindende en empathische manier. Onze vooruitdenkende en benaderbare aanpak zorgt voor ongewone betrokkenheid bij elk aspect van het ontwikkelingsproces, in partnerschap met opdrachtgevers en stakeholders. 

Oplossingsgericht

Bij u.minds denken we in mogelijkheden. We zijn wendbaar, constructief en deskundig in het bieden van oplossingen. We luisteren actief naar stakeholders om hun behoeften, doelen en uitdagingen te begrijpen. Samen ontwikkelen we creatieve oplossingen om obstakels te overwinnen en waarde toe te voegen aan elk project. 

Met frisse blik

Wat ons echt onderscheidt, is onze slimme, nieuwsgierige en creatieve aanpak. We omarmen nieuwe ideeën, trends en technologieën met een optimistische blik. Ons team van ervaren professionals brengt een diverse mix van expertise en perspectieven, wat resulteert in innovatieve ontwerpen en duurzame oplossingen. We durven anders te denken en streven ernaar om de norm uit te dagen, zodat onze projecten opvallen in de markt. 

Mens en natuur als basis voor de werkwijze van u.minds

Onze projecten

vrouw van leger des heils met een man aan tafel

Conceptontwikkeling - Landelijk

Duurzame samenwerking verankerd in convenanten

Het organiseren en begeleiden van regionale samenwerkingen tussen woningcorporaties, gemeenten, zorgaanbieders Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang.

het uitzicht op beaufort

Conceptontwikkeling - Amsterdam

Beaufort: een tender in onze voormalige thuishaven

Laatste kavel van de haven van IJburg, Amsterdam. Schiereiland met diverse functies: wonen, vrije tijd, publieke voorzieningen en parkeren.

een bus rijdt langs amc entreepaviljoen

Conceptontwikkeling - Amsterdam

De laatste puntjes op de i voor de gebruiker

Wanneer een plek in gebruik wordt genomen, kom je er pas achter waar wel of niet over na is gedacht.  

Wat onze klanten zeggen

“U.Minds excelleert in het bewaren van het overzicht en het beheren van het proces, terwijl anderen zich vaak direct op de inhoud richten. Ze begrijpen het belang van het bouwen van relaties en het bereiken van gezamenlijke doelen.  

Ze nemen de tijd om relaties te onderhouden, wat ruimte creëert in het inhoudelijke proces. Dit is een sterke eigenschap van u.minds en ze weten dit goed toe te passen.

“U.Minds adviseerde ons bij complexe eigendomsverhoudingen en hielp deze aan te pakken. In zulke ingewikkelde situaties is het belangrijk om eigenaren elkaar te laten leren kennen. Het is als een gedwongen huwelijk, maar u.minds is gespecialiseerd in het creëren van samenwerking door hun kennis en achtergrond. Ze streven altijd naar meerwaarde in projecten.”

Michelle Taninga – Gemeente Utrecht

De samenwerking met u.minds is zeer positief, zelfs in situaties waar meerdere belangen en druk aanwezig zijn. Het behalen van rendement kan soms botsen met maatschappelijke doelstellingen die een gemeente nastreeft. In zulke gevallen weet u.minds flexibel te handelen en vanuit het perspectief van de andere partij te kijken. Ze schieten niet meteen ideeën af, maar werken professioneel en transparant samen om tot een oplossing te komen.”

Frank Henderson – BetaBuilds
michiel van u.minds

Wil jij weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Heb je een uitdagend probleem in gebieds- en vastgoedontwikkeling?

Daag ons uit met jouw complexe vraagstukken.  

Samen vinden we innovatieve oplossingen voor een duurzame samenleving, efficiënte processen en brengen we mens en natuur in balans en verbinding.

Laten we bouwen aan de toekomst.

Neem contact op met Michiel van Hoof.