Ontdek hoe wij aan jouw project waarde kunnen toevoegen

Waar moet ik beginnen? Onze services:

Projectmanagement: procesarchitectuur en sturingsmiddelen

Afhankelijk van de opgave, wie of wat je bent, en wat je doel is, kunnen we samen bepalen wat er nodig is om verder te komen.

Ben je een zorginstelling die staat voor de opgave om de voortdurende veranderende zorgvraag te accommoderen in het juiste vastgoed? Zorg is primair, vastgoed faciliterend.

Of ben je een woningcorporatie met als primaire taak de huisvesting van de doelgroep en het zorgen voor leefbare en inclusieve buurten?

Zorg en het sociaal domein zijn allebei werkvelden met grote maatschappelijke belangen en toch een andere aanpak.

De samenwerking tussen bouwers, beleggers, ontwikkelaars en overheden met andere belangen en perspectieven op het gewenste resultaat maakt het management van verwachtingen evident.

De kern voor onze projecten is een projectplan dat de standaard onderdelen (GOTIK) van goed procesmanagement bevat: faseren, beslissen en beheersen.

PROJECTMANAGEMENT: PROCESARCHITECTUUR EN STURINGSMIDDELEN

Projectplan

Onze diensten:

 • Procesontwerp (structuur en besluitvorming)
 • Geld (gevoeligheid en risico’s)
 • Organisatie (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
 • Tijd (planning)
 • Informatie (communicatie)
 • Kwaliteit (ambitie)

Ik mail liever

Conceptontwikkeling: de kern van synergie en waardecreatie

Stel je zelf vervolgens de vragen: ‘waar sta ik in het proces? Heb ik ‘mijn eigen huis op orde’. Zo niet dan adviseren we jou eerst daarmee aan de slag te gaan. We constateren dat gekoppeld aan de opgave er vaak enkele werksessies nodig zijn om de opgave scherp te krijgen en te positioneren in zijn omgeving.

Design Thinking en onze U-Methode beginnen met het ‘eigen huis op orde’. Het doel is een afwegingskader om richting te geven aan gebieds-, vastgoedontwikkeling en community involvement.

Iedere opgave heeft een conceptfase. Dat kan snel en kort of diepgaand en uitgebreid. We zijn overtuigd van de toegevoegde waarde hiervan. Dit omdat het betrokkenen triggert om stil te staan en eerst te denken en dan te doen.

De fase van conceptontwikkeling is gericht op het leveren van een ontwikkelingsstrategie. Een strategie die waarde toevoegt aan wat er al is en synergie nastreeft met de omgeving.

CONCEPTONTWIKKELING: DE KERN VAN SYNERGIE EN WAARDECREATIE

Concepting

Onze diensten:

 • Analyse (onderzoek)
 • Value Proposition (waarderingskader)
 • Ontwikkelscenario’s (stip op de horizon)
 • Scenario borging en businesscase (haalbaar en maakbaar)
 • Ontwikkelingsstrategie (scenariokeuze en besluiten)

Ik mail liever

Gebiedsontwikkeling: samenwerking en vertrouwen

Het kan zijn dat de ontwikkelingsstrategie tot stand komt met meerdere partijen. Mogelijk wordt er al eerder een risico-actoranalyse en samenwerkingsanalyse uitgevoerd. In de procesarchitectuur die we maken is het van belang dat er een duidelijk besluit is om een nieuwe fase in te gaan.

Voordat de conceptfase start is gestart is het normaal gesproken duidelijk of je een concept voor een gebied bedenkt, of voor een gebouw of een park. Dat is bepalend, want je werkt of aan een Gebiedsplan of een Ontwikkelplan.

Afhankelijk van onze rol en eigen positie kunnen we onderdelen van de gebiedsontwikkeling uitvoeren en/of het hele proces begeleiden.

GEBIEDSONTWIKKELING: SAMENWERKING EN VERTROUWEN

Gebiedsplan

Onze diensten:

 • Risico-Actoranalyse (wie, wanneer, welke risico)
 • Samenwerkingsanalyse (verdeling kosten, zeggenschap en bevoegdheden)
 • Samenwerkingsstructuur (entiteit en verhoudingen)
 • Stedenbouw (ruimtelijk functioneel kader)
 • Grondexploitatie (grondkosten en grondwaarde)
 • Planologie (publiekrechtelijk kader)
 • Participatie (stem van —)

Ik mail liever

Vastgoedontwikkeling: creativiteit en flexibiliteit, wat is de behoefte

Vastgoedontwikkeling kan een stand alone project zijn maar ook een deelplan van een gebiedsontwikkeling. Het is eigenlijk een fase waar de principes van projectmanagement echt strakker gelden. Faseren, beslissen, beheersen en door.

De principes van vastgoed of projectontwikkeling zijn generiek, maar ieder bedrijf geeft er zijn eigen twist aan. De achtergrond is daarmee vaak mede bepalend.

We kunnen voor plannen in deze fase als ontwikkelingsmanager optreden of de projectdirectie voeren.

Als er nog geen concept is bedacht, beginnen we hier eerst mee. Het is toch weer de basis van handelen wat ons betreft.

We houden van mooie gebouwen, waar mensen graag willen zijn c.q. wonen en werken. We doen dat ook met het gewenste (financiele) resultaat als kader van handelen. 

VASTGOEDONTWIKKELING: CREATIVITEIT EN FLEXIBILITEIT, WAT IS DE BEHOEFTE?

Ontwikkelplan

Onze diensten:

 • SO (structuur, telstaten, haalbaarheid)
 • VO (uitwerken, architectuur, ramingen, uitvoerbaarheid)
 • Co-creatie en Testen
 • DO (finaliseren, kiezen en afronden)
 • Vergunningen
 • TO/UO (technische uitwerking en bouwvoorbereiding)
 • Bouwen en Opleveren

Ik mail liever

Cta van directeur Michiel van Uminds

Wij vertellen je graag meer

MICHIEL VAN HOOF – FOUNDER

Onze opdrachtgevers