GEPUBLICEERD OP 8 OCTOBER 2021

Wat is integrale gebiedsontwikkeling?

Michiel van Hoof van U.Minds auteur

AUTEUR: MICHIEL VAN HOOF

Wanneer je in staat bent om uit een kluwen wol een trui te breien spreken we van integrale gebiedsontwikkeling.

Tenminste om een metafoor gebruiken.

Als je achteraf gebiedsontwikkeling, analyseert worden vaak dezelfde stappen gezet, alleen niet altijd in dezelfde volgorde. Ook werken er vaak mensen aan die nog niet vaker met elkaar hebben gewerkt. Op het menselijke niveau is er vaak weinig repeterend vermogen. Dat geldt ook voor de specifieke lokale processen en procedures.

Het integrale van gebiedsontwikkeling

Een aanbeveling die door experts is geuit is om landelijke meer tot (integrale) eenduidige processen en structuren te komen. Dit los van de Ruimtelijke ordening en andere wet- en regelgeving.

Vaak is er sprake van een lokale inspraakverordening. In de volgende gemeente is die weer anders. Ook ontwikkelaars en bouwers hebben hun eigen procedures en besluitvormingsprocessen. Dit leidt andersom dus ook tot onduidelijkheid.

Een gebiedsontwikkeling is ten eerste integraal wanneer die processen op elkaar af worden gestemd door betrokkenen.

Vervolgens zijn we van mening dat het helpt om kennis van projectontwikkeling te betrekken in de gebiedsontwikkeling. Te vaak zien we nog dat stedenbouwkundige plannen onvoldoende zijn afgestemd op de haalbaarheid in projectontwikkeling. Vaak wordt er bijvoorbeeld onvoldoende of niet nagedacht voor welke doelgroepen wordt gewerkt. Dat is vaak nog extra moeilijk vanwege de lange doorlooptijd. Tegen de tijd dat bijvoorbeeld de huizen worden verkocht en gebouwd, kunnen we zo maar 10 jaar verder zijn. Dat pleit ook voor het inzetten op het substantieel verkorten en versnellen van het gebiedsontwikkelingsproces.

Lees ook “Wat doet een gebiedsontwikkelaar?” en “Wat is circulaire gebiedsontwikkeling?“.

“Wanneer je in staat bent om uit een kluwen wol een trui te breien spreken van integrale gebiedsontwikkeling.”

Michiel van Hoof voorstander van participatie

MICHIEL VAN HOOF – FOUNDER

Wij bloggen regelmatig en lezen voor jou alles wat er te lezen valt over proces architectuur, co-creatie en gebiedsontwikkeling. En delen elke maand alleen wat we écht de moeite waard vinden via