GEPUBLICEERD OP 10 OCTOBER 2021

Wat doet een gebiedsontwikkelaar?

Michiel van Hoof van U.Minds auteur

AUTEUR: MICHIEL VAN HOOF

Een gebiedsontwikkelaar heeft als doel om tot een samenwerking en een structuur te komen op basis waarvan een gebied tot stand komt.

Technisch bestaat gebiedsonwikkeling uit een mix van functies (huizen, kantoren, mobiliteit, maatschappelijke voorzieningen en winkels) en openbare ruimte. Die openbare ruimte die bestaat uit wegen, parken, pleinen, verblijfsgebieden en dergelijke. Het is zijn de aders en organen van de stad.

De wijze waarop en de doelen die een gebiedsontwikkelaar heeft met deze onderdelen is wel anders. De eerdere genoemde ambitie en de visie op gebiedsontwikkeling kan karakter geven aan de plek. Het legt voor de gebiedsontwikkelaar ook de verbinding tussen de gebruikers en plek. Waarom wil iemand er zijn, Hoe identificeert die persoon of het bedrijf zich met deze locatie. Hoe zorg je er als gebiedsontwikkelaar dat een gebiedsontwikkeling authentiek is en herkenbaar?

Een gebiedsontwikkelaar werkt aan transparantie en vertrouwen tussen de betrokken partijen.

Dit zijn met name overheden zoals provincies en gemeenten als ook ontwikkelaars en bouwers.

Steeds belangrijker voor versnelling in het proces en nu ook verankerd in de nieuwe wet ruimtelijke ordening zijn burgers en andere stakeholders. Informatie, Participatie en Communicatie over de gebiedsontwikkeling gericht op draagvlak is een primaire taak van de gebiedsontwikkelaar.

De gebiedsontwikkelaar organiseert, in andere woorden, het interactieproces waarin actor kunnen verrijken, blokkeren, versnellen en vertragen. Dit heet ook wel netwerkmanagement.

Naast deze primaire taak zijn er ook taken vanuit de Businesscase, het Ontwerp, de Ruimtelijke Ordening, de Samenwerking en het Besluitvormingsproces. In die zien verschilt het niet van Projectontwikkeling.

Lees ook “Wat is een integrale gebiedsontwikkeling?

“Een gebiedsontwikkelaar heeft als doel om tot een samenwerking en een structuur te komen op basis waarvan een gebied tot stand komt

Michiel van Hoof voorstander van participatie

MICHIEL VAN HOOF – FOUNDER

Wij bloggen regelmatig en lezen voor jou alles wat er te lezen valt over proces architectuur, co-creatie en gebiedsontwikkeling. En delen elke maand alleen wat we écht de moeite waard vinden via