kinderen die buitenspelen

De meerwaarde van een vastgoedadviseur

Als ervaren adviseur in het brede veld van vastgoed ervaar ik dat meerwaarde een containerbegrip is geworden zonder veel echte inhoud. Als je er op googelt, vind je de oorspronkelijke definitie die komt uit de wereld van de financiën en daarna heel lang niets. Terwijl ik het idee heb dat er zoveel meer betekenis en inhoud is aan het woord. Het geeft namelijk voor mij weer wat de persoonlijke invulling van je werk is.

In deze blog maak ik een voorzichtig begin om de term ‘meerwaarde’ te duiden vanuit mijn eigen perspectief. Ik ben heel benieuwd hoe anderen het definiëren en wat het voor ze betekent. Met deze blog hoop ik een discussie rondom het begrip te kunnen starten en meerwaarde zelf meer waarde te geven.

Laat ik eerst toelichten wat ik zelf versta onder meerwaarde met twee voorbeelden.

3,5 jaar geleden begon ik als projectleider van het actieprogramma Weer Thuis dat als doel had mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen op een goede wijze een volgende of nieuwe start te laten maken. Dat begint met een zelfstandige woonruimte, al dan niet met anderen. Essentieel voor dit nieuwe begin is het organiseren van begeleiding op de leefgebieden waar die persoon niet zelfstandig de draad op kan pakken. Zorgpartijen, gemeenten en woningcorporaties pakken dit veelal voortvarend op en ik heb 19 regio’s mogen helpen hier structuur en extra inhoud aan te geven.

Vastgoedadvies voor een bijdragen in het welzijn van anderen

Ik werd formeel afgerekend op het aantal en de inhoud van convenanten die bestuurders afsloten. Dat was de economische meerwaarde voor mij en mijn functie binnen het project. Maar veel belangrijker voor mij in mijn dagelijkse werk was de zoektocht naar de intrinsieke motivatie van medewerkers van deze partijen om echt verschil te maken met hun eigen inbreng in de samenwerking en hoge kwaliteit te leveren.

“Het slagen van die zoektocht om het beste uit alle betrokkenen te halen is voor mij de echte meerwaarde in mijn werk: Drijven op elkaars energie om de ander te helpen verder te komen.”

Het tweede voorbeeld brengt mij naar een project van U.Minds waarin wij als adviseurs van De Zorgboog het opzetten van de ontwikkelstrategie begeleiden voor de mogelijke transformatie van een verpleeghuis. Vanuit een gedegen analyse van de omgeving en de stakeholders hielden we onlangs een zogenaamde droomsessie. Zo’n droomsessie is belangrijk voor ons in het proces om tot een waardenpropositie te komen. Vanuit die propositie komen we dan tot ontwikkelscenario’s, die weer leiden tot een ontwikkelstrategie.

De waardenpropositie is het antwoord op de vragen: hoe zien we de 75-plussers van de toekomst (in 2040) prettig oud worden samen met andere generaties waar ze als buren mee wonen? Hoe vertaalt zich dat naar de leefgebieden wonen, werken, ontspanning, bewegen en zorg en welzijn? En dat uiteraard allemaal binnen de context van dit project, op die specifieke plek in de stad waar het verpleeghuis zich bevindt. We noemen dit the quality of life.

In het beantwoorden van die vragen, vind ik de meerwaarde van dit project. Dat is het feit dat ik met alle van belang zijnde partijen de diepte in kan gaan en het proces mag begeleiden dat uiteindelijk als resultaat heeft dat 250 huishoudens met relatief veel 75-plussers prettig en gelukkig met elkaar een community kunnen gaan vormen. Dat is dus quality of life bieden.

In beide voorbeelden is de economische meerwaarde van het project compleet verschillend. In het eerste voorbeeld is de meerwaarde kwantitatief te beoordelen in termen van aantallen extra woonruimten die ik organiseer. De meerwaarde in voorbeeld twee is ook kwantitatief van aard, in dat we door de inhoud van de ontwikkelvisie een programma kunnen verdrievoudigen.

Hoe begeleid ik het proces en de projectmedewerkers op zo’n manier dat we uiteindelijk een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen?

Terwijl mijn persoonlijke meerwaarde in beide projecten kwalitatief op hetzelfde neerkomt: Hoe begeleid ik het proces en de projectmedewerkers op zo’n manier dat we uiteindelijk een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen?

De meerwaarde zoals ik die persoonlijk ervaar, de kwalitatieve kant, is naar mijn idee erg onderbelicht. Zijn er al afwegingskaders om meerwaarde te wegen? Ik ken ze niet. Of is dat niet de juiste weg, omdat we dan de kant op gaan van een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse?

Ik vind dat de verschillende aspecten van meerwaarde in een project gedefinieerd en benoemd moeten worden, zodat je weet wat de economische meerwaarde is, maar er tegelijkertijd ook een sociale, maatschappelijke en persoonlijke invulling aan kunt geven.

“Het begrip meerwaarde fascineert me, omdat het belangrijk is om altijd de meerwaarde in te zien van het werk dat je doet.”

Ik ben benieuwd naar wat jij als lezer van deze blog verstaat onder meerwaarde. Hoe zie jij meerwaarde in jouw werk? Ik zie graag je reactie, zodat we samen tot een ‘meervoudige meerwaarde’ kunnen komen.

Lees ook: “Papa, wat doet U.Minds?”

Erwin van Leeuwen

De drie partners van u.minds; Rogier, Michiel en Erwin

Weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Heb je een uitdagend probleem in gebieds- en vastgoedontwikkeling?

Daag ons uit met jouw complexe vraagstukken.  

Samen vinden we innovatieve oplossingen voor een duurzame samenleving, efficiënte processen en brengen we mens en natuur in balans en verbinding.

Laten we bouwen aan de toekomst.