Building a city
= making social connections

 
chris-murray-714263-unsplash.jpg
 
 

Vision

Een verzameling gebouwen maakt nog geen gemeenschap. Het is de mix van functies en mensen in combinatie met landschap en openbare ruimte die dynamiek brengt. Met onze projecten, van klein naar groot, naar streven we naar de toegevoegde waarde voor de gemeenschap. Wat levert het de buurt, het dorp of de stad op? Dat kan zijn nieuwe bewoners, of een stuk groen met een bankje tot een mix aan winkels, publieke voorzieningen en woningen. Mensen moeten er graag willen verblijven en zich er aan willen verbinden. Dat is de opgave in ons werk waar we onze energie op richten.

 
 
 

“Each contact with a human being is so precious, one should preserve it.”

Anais nin

 
laura-thonne-403927-unsplash.jpg
 

teamwork

We maken complexe opgaven simpel. We trekken het uit elkaar en leggen nieuwe verbanden. Samenwerking is uitgangspunt, waarbij iedereen doet waar hij goed in is en iedereen kan iets. Het ontsluiten van deze energie in een project of een opgave dat is waar we naar op zoek gaan. Van daar uit is alles mogelijk.

commitment

We hebben een fascinatie voor dorpen en steden en de mensen die er wonen, werken en leven.  De betrokkenheid van bewoners bij hun buurt, dorp of stad zorgt voor dynamiek. We willen hier met ons werk, onze projecten een bijdrage aan leveren en er onderdeel van zijn. Dit vanuit de overtuiging dat vanuit die betrokkenheid mooie dingen ontstaan en je richting kunt geven. 

rethink

Als de opgaven complex zijn gaan we opzoek naar nieuwe soms minder voor de hand liggende concepten voor de gewenste simpele oplossing. Vaak ligt de oplossing niet rechtdoor.
Nee eerst luisteren, en een paar keer afslaan en de combinatie zoeken met andere partijen. Als we echt hebben ontdekt waar het over gaat is de oplossing nabij en de implementatiecurve steil.

 
 
 
ryoji-iwata-697773-unsplash.jpg